Banská Bystrica 18. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Tri odborné učebne zmodernizovalo mesto Poltár v jednej z dvoch svojich základných škôl (ZŠ). Ako pre agentúru SITA uviedla primátorka okresného mesta Martina Brisudová, v Základnej škole na ulici Slobody obnovili za 182 869,69 eura učebne fyziky, biológie – chémie a polytechnickej výchovy. Projekt bol ukončený vo februári a financovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratným finančným príspevkom vo výške 173 726,21 eura so spoluúčasťou mesta Poltár v sume 9 143,48 eura

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu štúdia žiakov základnej školy prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební. Realizácia projektu prospieva tiež k nadobudnutiu chýbajúcich zručností a kompetencií nevyhnutných pre udržanie zamestnanosti a žiaducej mobility na trhu práce. V učebniach sú po rekonštrukcii nové podlahy s novým linoleom, nové stierky na stenách, nový nábytok v podobe nových školských lavíc a stoličiek, pracovné stolíky na pokusy a praktické činnosti žiakov na vyučovacích hodinách. K vybaveniu tried patria aj nové interaktívne dotykové tabule.

Poltárska samospráva chce investovať do základných škôl aj naďalej. „Podobný projekt revitalizácie učební, aký bol zrealizovaný v ZŠ na Ulici slobody, by sa mal v priebehu tohto roka realizovať aj v ZŠ na Ulici školskej,“ konkretizovala primátorka s tým, že projekt pod názvom „Modernizácia technického vybavenia Základnej školy, Školská 3, Poltár“ je financovaný tým istým ministerstvom sumou 90 139,91 eura s päť percentnou spoluúčasťou mesta Poltár, čo predstavuje sumu 4 744,21 eur. „V rámci projektu budú zmodernizované a vybavené učebne na výučbu cudzích jazykov, prírodovedné a polytechnické učebne,“ dodala Brisudová.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj