Košice 1. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Magistrát mesta Košice predpokladá výpadok príjmov v rozpočte mesta v sume 40 miliónov eur. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. „Pracujeme s prognózami ministerstva financií a našimi vlastnými odhadmi. Na ich základe už dnes predpokladáme výpadok príjmov v rozpočte mesta Košice v sume 40 miliónov eur. Len na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až vyše 30-miliónový výpadok. Veľké problémy očakávame aj pri naplnení rozpočtu pri miestnych daniach. Budeme preto musieť pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, ktoré postupne predstavíme,“ uviedol riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Finančný krízový štáb mesta (FKŠ) Košice navrhol doručenie výmerov pri miestnych daniach do takého termínu, aby sa splatnosť prvej splátky posunula o viac než 60 dní. V takom prípade by obyvatelia najneskôr do 30. júna 2020 mohli naraz uhradiť prvé dve splátky pri daniach z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. „Mesto chce týmto ústretovým návrhom odsunúť tieto platby na najneskorší možný termín a umožniť tak Košičanom, aby sa plne sústredili na zvládnutie súčasného nepriaznivého obdobia,“ uviedol Fabian.

Otáznym je momentálne spôsob doručovania výmerov, kde pre súčasné platné obmedzenia nie je možné ich doručovať do vlastných rúk. Aj preto mesto Košice po konzultácii s inými samosprávami navrhne takzvaný „lex korona“, aby sa do neho dostala možnosť, aby v čase mimoriadnej situácie mohli byť takéto úradné dokumenty doručované aj iným spôsobom, než ako je to uvedené v aktuálne platnom zákone.

Ďalšie zasadnutie Finančného krízového štábu sa má uskutočniť v piatok 3. apríla. Finančný krízový štáb by sa mal postupne rozširovať o ďalších odborníkov na financie a poslancov, ako sú napríklad predseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta a ekonomickí odborníci.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj