Košice 7. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Mesto Košice musí najneskôr do 16. marca vrátiť košickému U. S. Steelu daň z nehnuteľností za rok 2011, a to v sume viac ako 940 tisíc eur. Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu spoločnosti

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Firma U. S. Steel protestovala voči tomu, že v roku 2011 musela zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne zaplatiť aj Mestu Košice. Informoval o tom Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou a médiami mesta Košice.

Medzi obcou Sokoľany a mestom Košice už takmer 22 rokov prebieha spor o územie, na ktorom boli postavené bývalé Východoslovenské železiarne a v súčasnosti na nich stojí areál americkej spoločnosti U. S. Steel.

Ešte v roku 1997 obec Sokoľany na základe reštitučného zákona podala návrh na zmenu hraníc príslušného katastrálneho územia, v dôsledku čoho by k tejto obci bolo pričlenené územie s rozlohou približne 700 hektárov.

Vo veci už bolo vydaných mnoho rozhodnutí na úrovni správneho orgánu aj súdov. Naposledy dal za pravdu obci Sokoľany katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo.

“V súčasnosti je z procesného hľadiska stav taký, že krajský súd zrušil rozhodnutie okresného úradu, avšak obec Sokoľany sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Najvyšší súd SR o odvolaní zatiaľ nerozhodol,” informoval Sambor.

Mesto Košice ako správca dane vyrubilo U. S. Steelu rozdiel dane z nehnuteľností za rok 2011, voči ktorému sa táto spoločnosť odvolala. Finančné riaditeľstvo SR v odvolacom konaní rozhodnutie Mesta Košice potvrdilo v plnom rozsahu a v máji 2018 U. S. Steel uhradil do rozpočtu mesta 940 081 eur.

U.S. Steel zároveň podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR na Krajský súd v Košiciach, neskôr podal aj podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach. Jej prokurátor podal protest proti rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR, v ktorom označil ich rozhodnutie za nezákonné, pretože vyrubenie dane sa uskutočnilo po zákonom stanovenej lehote a bolo tak v nesúlade s Daňovým poriadkom. Ministerstvo financií vyhovelo protestu prokurátora, zrušilo rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorého musel U.S. Steel doplatiť vyše 940 tisíc eur mestu Košice a vrátilo vec na ďalšie konanie. Následne Finančné riaditeľstvo SR zrušilo rozhodnutie mesta Košice ako správcu dane.

Rozhodnutie Finančného riaditeľstva nadobudlo právoplatnosť 11. februára a mestu bolo doručené 21. februára. „Daňový preplatok, ktorý vznikol zrušením rozhodnutia správcu dane, má byť podľa zákona vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti na jeho vrátenie. Ide o komplikovaný právny a účtovný problém. Ak by som to zjednodušil, suma vyše 940 tisíc eur síce bola príjmom rozpočtu mesta v minulom roku, no teraz ju budeme musieť vrátiť. Peniaze budeme musieť nájsť rozpočtovým opatrením v našom už tak dosť napätom rozpočte z rezervného fondu,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Keďže všetky úkony mesta v tomto prípade podliehajú schváleniu, budú o nich v piatok 8. marca rokovať poslanci počas mimoriadneho Mestského zastupiteľstva zvolaného k Letnému olympijskému festivalu mládeže (EYOF).


Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Zdroj