Košice 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR – Erika Ďurčová)

Jeden z hlavných predstaviteľov Mladých sociálnych demokratov Igor Melicher opatrenie takzvaných “Obedov zadarmo” už viackrát verejne podporil, keďže to považuje za výborný nápad. “Obedy zadarmo, alebo lepšie povedané, obedy pre rodičov bezplatne sú výborným opatrením s pozitívnymi efektami. Ak však chceme pre toto opatrenie vytvoriť stabilnú cestu, musíme mať najprv vôľu. Niektorí ju majú, iní len kritizujú. Mestá Prešov, Košice či Trenčín to zvládli

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Melicher upozornil, že v ostatných obciach a mestách, ktoré neriadia starostovia, ktorí kandidovali za stranu Smer alebo s jeho podporou, teda zástupcovia koalície, či starostovia a primátori, ktorí zmýšľajú skutočne sociálne, je zavádzanie obedov zadarmo veľkým problémom.

“Tieto obce si vymysleli rôzne bizarné poplatky, či režijné náklady, ktoré nechávajú platiť rodičov. Často ide o poplatky v rozmedzí niekoľkých centov až po sumu 30€ mesačne. Týmto chcú nesociálni starostovia ukázať, že obedy zadarmo nie sú zadarmo,” upozornil.

Melicher tiež vysvetlil, že štát prepláca školám náklady na stravu, teda suroviny a školy, respektíve ich zriaďovatelia, majú už zo zákona povinnosť zabezpečiť kapacitu a materiálne vybavenie jedálni tak, aby sa mohlo stravovať 100% žiakov. Takže, ak zriaďovatelia poukazujú na to, že nemajú kam umiestniť deti, ukazujú podľa Melichera len svoje vlastné nedostatky a nepripravenosť.

“Tak si to teda zhrňme. Štát ponúkol obciam možnosť, že odbremení rodičov od poplatkov za suroviny, z ktorých sa varí jedlo. Tento príspevok predstavuje sumu 1,20€ a možno sa zvýši. Ostatné už mali mať obce a mestá dávno splnené. Opatrenie obedov zadarmo funguje aj v niektorých škandinávskych štátoch. Je to opatrenie, ktoré má silný sociálny, solidárny, nutričný a rovnostársky rozmer, ktorý je pre deti veľmi dôležitý,” vysvetľuje.

Podobne to v prípade obedov zadarmo vidí aj štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý podotkol, že najviac problémov so zavádzaním obedov zadarmo majú práve “nesociálni” starostovia, pričom sa odvolávajú na to, že im chýba materiálne vybavenie, alebo nedostačujú kapacity jedální. Melicher zároveň v tejto súvislosti dodáva, že na druhej strane žiadny z nich nepožiadal o príspevok na nákup hrncov alebo rozšírenie jedální, keď bolo v ich regióne výjazdové zasadnutie vlády.

“Zavedenie obedov zadarmo by nemal byť pre obce žiadny problém. Sociálni starostovia to zvládajú bez problémov. Prečo teda robia ostatní nesociálni starostovia obštrukcie? Je to kvôli tomu, že to berú ako opozičný boj proti vláde alebo Smeru? A ak áno, je to voči deťom a ich rodičom, ktorým chce vláda pomôcť, spravodlivé?,” pýta sa v závere Igor Melicher.

Košice, Prešov i Trenčín

O stanovisko v súvislosti s uvedením  obedov zadarmo do praxe sme požiadali mesto Prešov – primátorka Andrea Turčanová (KDH), Košice – primátor Jaroslav Poláček (kandidoval s podporou SaS, KDH,SMK, NOVA, OKS) i Trenčín – primátor Richard Rybníček (kandidoval ako nezávislý). Komunikačným oddeleniam sme položili dve otázky. Ozrejmili nám, v čom vnímali najväčšie problémy a zároveň, čo považujú za prínos opatrenia, ktoré má finančne odbremeniť rodičov.

Ako Vaše mesto zvládlo zavedenie obedov zadarmo do praxe? V čom vnímate najväčšie problémy?

“Mesto Košice spolu so školami sa na zavedenie obedov do praxe pripravovalo veľmi zodpovedne, a preto zatiaľ neevidujeme žiadne vážnejšie problémy. V  niektorých jedálňach sme doplnili počty miest pri stoloch a všetko, čo k tomu patrí,” uviedla Linda Šnajdárová z referátu styku s verejnosťou a médiami.

“Do modernizácie našich školských jedální sme tento rok investovali takmer 400 000 eur, okrem rekonštrukcií a opráv išli finančné prostriedky z rozpočtu mesta aj na nahradenie starých gastrozariadení novými. Takisto skoro do každej jedálne boli dokúpené konvektomaty a iné zariadenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť a uspokojiť zvýšené počty stravníkov,” dodala.

Školám mesto podľa jej slov takisto poskytlo finančné prostriedky aj na zabezpečenie elektronických systémov, pomocou ktorých vedúce školských jedální majú možnosť odkontrolovať prítomnosť žiakov v škole.

“Veríme, že aj naši rodičia budú pristupovať zodpovedne k odhlasovaniu a prihlasovaniu svojich detí, kde by mohol vzniknúť problém s následným vymáhaním plnej výšky stravných poplatkov za neodhlásený obed, nakoľko si niektoré deti zabúdajú čipy, ktorými potvrdzujú, že si prihlásený obed aj odobrali,” upozornila Šnajdárová.

“Obedy zadarmo priniesli mestu Košice aj zvýšené náklady na mzdy novoprijatých zamestnancov, ktorých sme prijali na prípravu jedál do školských jedální. Niektoré školské jedálne doteraz kvôli využitiu kapacít varili a poskytovali obedy aj iným subjektom, resp. stravníkom z mimoškolského prostredia,” vysvetlila a dodala:

“Keďže deti sú pre nás prioritou, kvôli zabezpečeniu väčšieho množstva obedov pre našich žiakov sme museli odstúpiť od niektorých zmlúv so súkromnými firmami, prípadne individuálnymi stravníkmi, ktorým boli poskytované obedy za vyššie nedotované ceny. Z tohto dôvodu očakávame pokles príjmov v niektorých školských jedálňach, ktoré doteraz varili jedlo aj iným subjektom, no teraz to už z kapacitných príčin nestíhajú.”

Hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek pre náš portál vysvetlil, že “správnosť postupu pri aplikácii dotácie na stravovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov nám potvrdil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislav Ondruš.”

“Pri aplikovaní Zákona o dotáciách na stravovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, bolo veľmi náročné najmä nastavenie pravidiel a ich zavedenie v praxi. Najťažšie je pre nás odkontrolovať dodržiavanie podmienky na priznanie dotácie. Nárok na dotáciu na stravovanie totiž majú iba tí žiaci, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky (zúčastniť sa v daný deň na vyučovaní a odobrať si obed). My to musíme zdokumentovať a v prípade, že dieťa podmienky nesplní, rodičia zaplatia plnú cenu za obed. V opačnom prípade by išlo o neoprávnené nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu,” dodal.

V neposlednom rade muselo mesto Prešov podľa jeho slov vyčleniť vo svojom rozpočte extra balík peňazí na materiálno-technické zabezpečenie jedální. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na tento účel poskytli spolu 170 tisíc eur.

“Ďalšie komplikácie môžu nastať v druhej polovici septembra. Dotácia na stravovanie totiž automaticky spôsobuje vyšší záujem o obedy v školských jedálňach a s tým je úzko spojená aj potreba doplnenia personálu v zariadeniach školského stravovania. K tomuto kroku však môžeme pristúpiť až po 16.9. 2019, kedy budeme poznať presný počet prihlásených stravníkov,” upresnil na záver Tomek.

Čo je podľa Vás prínosom pri obedoch zadarmo?

“Asi najväčším je to, že žiaci majú denne teplé hlavné jedlo, ktoré jeq zodpovedajúce zásadám správnej výživy,” vysvetlila Šnajdárová.

Podľa slov Tomeka “všetky pozitíva, ktoré nám prinesie aplikácia Zákona o dotáciách na stravovanie, budeme môcť objektívne zhodnotiť až s odstupom času. Nateraz vidíme prínos v tom, že po zavedení nových pravidiel, ktoré vyplývajú z predmetného zákona, sa v školských jedálňach minimalizoval počet neodobratých obedov, s čím úzko súvisí aj úbytok kuchynského odpadu. Od nového školského roka nám v každej jedálni spravidla zostáva menej ako 2 až 3 neodobraté porcie jedla na deň.”

Mesto Trenčín vyčlenilo 130 000 eur

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín, nám ozrejmila finančné prostriedky, ktoré mesto vyčlenilo na zavedenie obedov do praxe. “Na tento účel Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 130 000 eur,” uviedla a upresnila sumy vyčlenené na jednotlivé položky:

“Z toho bolo na technické vybavenie kuchýň použitých 58 700 eur. Dofinancovanie miezd a odvodov pre nových kuchárov na obdobie 9 – 11/2019 predstavuje 9 316,-€. Náklady spojené s obedmi zadarmo – financované z vlastných zdrojov škôl predstavujú 15 481,- € + 19 tisíc eur = dotácia od mesta. Náklady spojené s odpadom potravín predstavujú 3 286,- €.”

“Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín museli od 1.9.2019 prijať 7 nových kuchárov. Počet žiakov – stravníkov, ktorí budú od 1.9.2019 čerpať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí je 3827, teda oproti minulému školskému roku sa zvýšil o 322.

Režijné náklady na žiaka podľa jej slov predstavujú 8 eur/mesiac, poplatok platia rodičia.

Gabriela Smreková

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj