Mesiace sucha si vyžiadali svoju daň. Obec na východe je bez vody, vyhlásili mimoriadnu situáciu

Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. Uviedol to starosta obce Ladislav Zagiba.

Mesiace sucha si vyžiadali svoju daň. Obec na východe je bez vody, vyhlásili mimoriadnu situáciu
Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. Uviedol to starosta obce Ladislav Zagiba.