Melatonín chcú vyradiť z doplnkových liekov, má to pomôcť autistom

Ministerstvo podotklo, že vzhľadom na narastajúci počet detí s poruchami autistického spektra je medikamentózna možnosť intervencií početných problémov týchto detí výrazne redukovaná.

Melatonín chcú vyradiť z doplnkových liekov, má to pomôcť autistom
Ministerstvo podotklo, že vzhľadom na narastajúci počet detí s poruchami autistického spektra je medikamentózna možnosť intervencií početných problémov týchto detí výrazne redukovaná.