Bratislava 13. novembra 2019 (HSP/Foto:BIBIANA)

BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY pozýva 21. novembra 2019 na medzinárodnú konferenciu  Vitajte v knižnom laboratóriu!, ktorá sa koná od 9:00 do 16:00 v Univerzitnej knižnici na Ventúrskej 11

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Izba čítania ku knihe Dierožrút

Za účasti tvorcov piatich Izieb čítania, realizovaných v BIBIANE a odborníkov z oblasti literatúry, divadelného a výtvarného umenia predstavíme IZBU ČÍTANIA ako unikátny umelecký formát, jediný svojho druhu na Slovensku,  ktorého cieľom je sprostredkovať deťom pri čítaní možnosť hĺbať nad textom, porozumieť, citlivo vnímať a ujasňovať si vlastné postoje v príbehu a utvárať hodnoty, aby si deti vedeli budovať vzťahové väzby a rozvíjať  zdravé modely správania, boli citlivé a empatické, k čomu ich IZBA ČÍTANIA motivuje.

V dobe, v ktorej sa veľký dôraz kladie na informácie a rozvoj počítačových zručností, je potrebné pri práci s knihou využívať nové formy a metódy čítania na podporu rozvoja emocionálneho vývinu detí, posilňovanie ich vnímavosti, tvorivosti, empatie a hodnôt. Iba tak dokážeme vyvažovať vplyv informatizácie a udržiavať zdravú rovnováhu medzi hlavou a srdcom.

Program medzinárodnej konferencie:

Príbeh Knižného laboratória (T. Vráblová, SR)


Blízkosť čítaného divadla (M. Klíma, CZ)


Rečou divadla je literatúra: Špecifiká práce s literárnou predlohou pri tvorbe divadelnej inscenácie s deťmi (M. Jindra, CZ)

 1. Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium. Čo sa skrýva za čiernou dierou? (M. Bačová, SR)


  Krajiny vzniku a zániku (T. Vráblová, SR)
 2. Záhada hradného pokladu. Labyrint medzi scénickým priestorom a výtvarnou inštaláciou (J. Dubovská, SR) Ako sa nestratiť v tmavých chodbách (T.Vráblová, SR)
 3. Pozor, nálezisko príbehov! Keď hľadanie je cestou i cieľom (Z. Mátyus, SR)


  Medzi „mapou naratívu“ a „archeológiou príbehu“ (T.Vráblová, SR)
 4. Ukradnuté mená. Ilustrovaná reportáž o šikane (Josep Antoni Tàssies, Španielsko)


  Postava bez tváre – tvár bez postavy (T. Vráblová, SR)
 5. Zachráň neznámeho tvora. Bábkové divadlo a rozprávka ako priestor pre symbolické a metaforické vyjadrenie (Z. Vojtíšková, CZ) Výzva a zároveň bezpečný priestor v tvorbe pre špecifické skupiny (J. Pospíšilová, CZ)


  Poza oponu postavy (Timotea Vráblová, SR)

IZBA ČÍTANIA predstavuje nový experimentálny prístup k práci s knihou. Umožňuje deťom experimentovať s príbe-hom, postavami, udalosťami a prostredím v knižnom laboratóriu. Nejde o formu kreatívneho čítania, ale o vytvorenie výstavného konceptu (spolu so scénografom) a inštaláciu príbehu, v ktorom sa deti môžu voľne pohybovať “uprostred knižky”. Prostredie sa môže meniť, deti sa dotýkajú objektov, pracujú s postavami, vstupujú do deja a riešia úlohy.

Izba čítania podporuje vnímavosť detí a rozširuje kontext knižného príbehu s presahom do ich vlastných životných situácií, s ktorými sa bežne stretávajú. Knižka sa tak stáva laboratóriom, v ktorom si deti skúšajú nové postupy, prežívajú nové pocity a formulujú si vlastné názory, ku ktorým ich knižné laboratórium inšpiruje.

Izba čítania ako výstavný koncept je inštalovaná vždy na danú tému (danú knižku) v BIBIANE na obdobie niekoľkých mesiacov a je vhodná pre vekovú kategóriu v rozmedzí 4 -16 rokov, každá inštalácia však môže mať ešte samostatne upravenú vekovú hranicu v rámci daného rozmedzia. Doteraz realizované Izby čítania: Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium (na motív knihy Dierožrút, Slávky a Fera Liptákovcov), Záhada hradného pokladu (na motívy povesti O Červenom Kameni a z úryvku rozprávky Jána Milčáka O tajomnom hrade) Pozor, nálezisko príbehov! (na motív knižky Jána Milčáka Obrov brat), Ukradnuté mená (na motív knihy Josepa Antoni Tassiesa Ukradnuté mená).

BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY (Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu) buduje a pestuje kultúru čítania na Slovensku prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry a organizuje vlastné programy venované kultivovanému čítaniu, čím chce napomáhať pozitívnej zmene krízového stavu čítania detí.

Redakciu informovala Gabriela Mikulčíková, BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj