Prešov 15. januára 2019 (HSP/Foto: TASR-Milan Kapusta)

Slovenskom v utorok rezonovala informácia, že mesto Prešov si objednalo odvoz sutín po vybuchnutej bytovke za 1 100 000 eur. Mesto na to zareagovalo, že ide o šírenie nepravdivých informácií a vyčíslená suma je len predbežná, na základe predbežnej cenovej ponuky a kalkulácie. Majiteľ firmy, ktorá práce bude vykonávať prostredníctvom subdodávateľov však tvrdí, že táto suma bude s pravdepodobnosťou ešte vyššia

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke nakladanie sutín z demolácie bytovky poškodenej po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici è.7, 20. decembra 2019 v Prešove. Sutiny, ktoré obsahujú aj osobné veci predtým evakuovaných obyvate¾ov, odvezú na skládku, kde sa bude triedi. Odvoz sutiny nákladnými autami na nešpecifikovanú skládku sa koná pod dohľadom polície.

Bývalý primátor Pavel Hagyari hovorí o predraženom obchode medzi mestom a firmou:

„Z peňazí určenými pre obete nešťastia bloku na Mukačevskej (1 mil z rezervy predsedu vlády) 1 100 000 miliónstotisíc firme, ktora nemá oprávnenie nakladať s nebezpečnými odpadmi, ktorá má iba ľahkú nákladnú dopravu a ktorá nemá skúsenosti a bude voziť sutinu 50 km? Boli ponuky za 400 tis … no asi bez provízie,“ píše bývalý primátor mesta Prešov.

Hagyari tiež tvrdí, že to bolo bez verejnej súťaže a mesto odmietlo aj ponuku od armády.

„Objednávka bola podpísaná 16. 12., keď sa ani netušilo, či sa bude búrať, či opravovať! Tu cítiť nie plyn, ale 1) buď hrubé porušenie zákona o verejnom obstarávaní 2) alebo úmysel parazitovať na cudzom nešťastí!!!“, napísal bývalý primátor na sociálnej sieti.

Ku kauze sa následne vyjadrilo aj vedenie mesta Prešov. Radnica vysvetlila, že zatiaľ ide o predbežnú objednávku a peniaze budú vyplatené až po fakturácii jednotlivých úkonov.

Objednávka v objeme 1,1 milióna eur na záchranné práce v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená dňa 6. 12. 2019 o 12.35 hod. na území mesta Prešov, je iba predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných záchranných prác. Peniaze doteraz neboli vyplatené a samotná úhrada bude zrealizovaná až po skontrolovaní vykonania jednotlivých úkonov,“ informuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Kým firma Cannoneer group z Českej republiky ponúkla demoláciu zničenej bytovky za symbolické 1 euro, suma 1,1 milióna eur slovenskej firme bola podľa mesta stanovená na základe predbežnej kalkulácie a cenovej ponuky a mesto Prešov v tejto súvislosti odmieta akékoľvek pochybenia:

„Vzhľadom na charakter vzniknutej situácie a požiadaviek na plynulé pokračovanie prác na mieste tragédie bola vybraná firma Matijka s.r.o., ktorá bola schopná zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác bezodkladne po ukončení činnosti špecializovanej českej firmy Cannoneer group, s.r.o.,“ uviedol Tomek s tým, že povinnosťou mesta bolo bezodkladne zrealizovať záchranné práce a v čo najkratšom čase odstrániť všetky nežiaduce následky mimoriadnej udalosti.

Špecializovaná česká firma Cannoneer group, s.r.o. mestu Prešov z vlastnej iniciatívy navrhla, že zrealizuje hlavnú časť asanačných prác na bytovom dome číslo 7, za symbolické 1 euro. „Žiaľ, nenašla sa žiadna ďalšia spoločnosť, ktorá by mesto Prešov oslovila s podobným návrhom,“ informoval Tomek.

Zároveň zdôraznil, že v čase trvania mimoriadnej situácie mesto nemalo časový priestor na to, aby oslovilo všetky firmy, ktoré pôsobia na trhu. „Ani jedna zo siedmich firiem, okrem firmy Matijka, s.r.o., s ktorými mesto Prešov komunikovalo, nám nechcela vopred predložiť cenovú ponuku. Až po tom, čo mesto Prešov zverejnilo predbežnú objednávku na záchranné práce, sa jednotlivé firmy začali ozývať s tým, že by práce dokázali zrealizovať lacnejšie ako firma Matijka, s.r.o.,“ vysvetlil hovorca.

Na margo pomoci zo strany armády Tomek uviedol, že sa jednalo o pomoc vo forme „požičania vojenskej techniky určenej na prevoz ľudí a ich hmotného majetku, nakoľko disponujú dostatočným množstvom techniky určenej na tieto účely. OS SR však nedisponujú dostatočným množstvom techniky so sklopnou ložnou plochou v danom regióne ani dostatočným objemom potrebným na prevoz a manipuláciu sutín v tak veľkom rozsahu,“ uzavrel Tomek.

Firma Matijka, s.r.o. podľa Tomeka predložila mestu platný živnostenský výpis s predmetom podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ktorý zahŕňa aj separáciu odpadu, a tiež s predmetom podnikania v oblasti prípravných prác k realizácii stavby, čo zahŕňa aj demolačné práce

Odvoz sutín na skládku nám firma deklarovala prostredníctvom troch subdodávateľov,“ dodal Tomek. Ako ďalej vysvetlil, objednávka neobsahuje bližšiu špecifikáciu prác, keďže v čase jej vystavenia ešte krízový štáb rozhodol, aká časť bytovky bude nakoniec asanovaná. „Nebolo teda možné vopred určiť aké činnosti v rámci záchranných prác bude potrebné vykonať. Situácia na mieste nešťastia sa neustále menila a vyvíjala, a preto operatívne zasadal krízový štáb, ktorý všetky okolnosti neustále vyhodnocoval,“ uviedol hovorca.

Koncom minulého týždňa mesto informovalo, že cena za samotný vývoz sutín bola zatiaľ vo výške 350-tisíc eur s DPH. „Po ukončení mimoriadnej situácie dáme všetky vystavené faktúry na verifikáciu Okresnému úradu, za účelom preplatenia vynaložených finančných prostriedkov na záchranné práce,“ dodal Tomek.

Majiteľ likvidačnej firmy Peter Matijka však pre portál čas.sk uviedol, že miliónová suma nie je nadsadená, ale, naopak, hrozí, že bude ešte vyššia. „Budem sa veľmi usilovať, aby cena pôvodný návrh milión a deväťtisíc € neprevýšila, aj keď je už teraz jasné, že náklady budeme mať iné, ako sme pôvodne čakali. Nejde len o likvidáciu bežných sutín, ale aj o to, že práce sa pre policajné vyšetrovanie museli prerušovať, keďže sutiny sa prehľadávali. Už sú odvezené na skládku a znova sa budú triediť a presúvať na iné miesto. Nie je to štandardná likvidácia sutín,“ uzavrel Matijka.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj