Lekárka v Singapure: Sú tu nemocnice, kde varia michelinskí kuchári. Slepé črevo však odoperujú rovnako chudobným aj bohatým

Slovenská gastroenterologička o systéme, v ktorom si každý za starostlivosť platí podľa výšky jeho príjmov. V nemocnici pacientov zaradia do kategórie C, B2, B1, A či luxusnej A+. Pobyt v nemocnici sa líši kvalitou servisu a infraštruktúry, no zdravotnícke výkony má garantovaný každý.

Lekárka v Singapure: Sú tu nemocnice, kde varia michelinskí kuchári. Slepé črevo však odoperujú rovnako chudobným aj bohatým

Slovenská gastroenterologička o systéme, v ktorom si každý za starostlivosť platí podľa výšky jeho príjmov. V nemocnici pacientov zaradia do kategórie C, B2, B1, A či luxusnej A+. Pobyt v nemocnici sa líši kvalitou servisu a infraštruktúry, no zdravotnícke výkony má garantovaný každý.