Lekárka: Prehratie je pre seniorov rovnako nebezpečné ako infarkt

Úpal môže podľa lekárky skomplikovať ochorenia srdcovocievneho a pľúcneho systému, taktiež u pacientov s cukrovkou môže dôjsť rýchlo k dehydratácii, čo potom vedie ku zhoršeniu obličkových funkcií.

Lekárka: Prehratie je pre seniorov rovnako nebezpečné ako infarkt
Úpal môže podľa lekárky skomplikovať ochorenia srdcovocievneho a pľúcneho systému, taktiež u pacientov s cukrovkou môže dôjsť rýchlo k dehydratácii, čo potom vedie ku zhoršeniu obličkových funkcií.