Lekári od spustenia služby vystavili vyše 6600 ePN

Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma.

Lekári od spustenia služby vystavili vyše 6600 ePN
Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma.