Kysucké múzeum sprístupnilo novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolia

Expozícia je doplnená o multimediálne zariadenia, smart technológie a inovatívne prvky.

Kysucké múzeum sprístupnilo novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolia
Expozícia je doplnená o multimediálne zariadenia, smart technológie a inovatívne prvky.