Kultminor zrušil už schválenú dotáciu, zistil podvod

Proces prideľovania dotácií v rámci projektov týkajúcich sa aktivít rómskej národnostnej menšiny už v minulosti viackrát spochybnili, dôvodom boli podozrenia z konfliktu záujmov a zaujatosti.

Kultminor zrušil už schválenú dotáciu, zistil podvod
Proces prideľovania dotácií v rámci projektov týkajúcich sa aktivít rómskej národnostnej menšiny už v minulosti viackrát spochybnili, dôvodom boli podozrenia z konfliktu záujmov a zaujatosti.