Krkavcovité vtáky vynikajú inteligenciou, využijú aj semafor a predpokladajú, že ich niekto okradne

Dokážu si vyrobiť nástroje a jedince, ktoré už kradli iným potravu, čakajú to isté od iných a tak si zásoby presúvajú medzi svojimi úkrytmi.

Krkavcovité vtáky vynikajú inteligenciou, využijú aj semafor a predpokladajú, že ich niekto okradne

Dokážu si vyrobiť nástroje a jedince, ktoré už kradli iným potravu, čakajú to isté od iných a tak si zásoby presúvajú medzi svojimi úkrytmi.