Košice 8. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)

V súvislosti s medializovanou kauzou programu imatrikulácií so sexuálnym podtónom na Školskom internáte na Považskej ulici v Košiciach prijíma Košický samosprávny kraj (KSK) viacero opatrení. Tie vychádzajú aj zo správy Štátnej školskej inšpekcie k prípadu, ktorú kraj dostal minulý týždeň

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Rastislav Trnka

Predseda KSK Rastislav Trnka v pondelok informoval, že nevymenoval do funkcie riaditeľky internátu na ďalšie funkčné obdobie Danu Roškovú. Tej sa skončilo funkčné obdobie k 30. júnu, na základe výberového konania ju opäť za riaditeľku navrhla rada školského zariadenia. Vedením dievčenského stredoškolského internátu Trnka dočasne poveril Ivanu Belejovú. Imatrikuláciu na internáte kraj pozastavil.

“V žiadnom prípade sa nestotožňujeme s aktivitami na pôde školy, ktoré by mali sexuálny podtón. Našou povinnosťou je konať aj pri najmenšom podozrení o nevhodnom správaní na pôde našich škôl či školských zariadení. V priebehu júna sa uskutočnila na školskom internáte školská inšpekcia. Po oboznámení sa s jej výsledkami sme vedením školy poverili inú zamestnankyňu internátu, ktorá ho bude viesť do skončenia ďalšieho výberového konania. Zároveň je poverená preveriť celú situáciu a pripraviť opatrenia, aby k takýmto pochybnostiam v budúcnosti nedochádzalo,” uviedol Trnka.

Úrad KSK konštatoval, že preveruje aj ďalšie svoje zariadenia, kde sa konajú podobné akcie. Vypracované bude metodické usmernenie, podľa ktorého budú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vychádzať pri organizovaní školských akcií. Bývalej riaditeľke internátu na Považskej, ako aj zamestnancom, ktorí sa podieľali na imatrikulácii, bude odňatý osobný príplatok. Školské zariadenie je okrem toho povinné prijať konkrétne opatrenia smerom k výchove a vzdelávaniu žiakov, ktoré budú súčasťou školského poriadku. O ďalších opatreniach bude kraj informovať.

Na obscénny program pri vítaní prváčok upozornila podľa portálu pluska.sk matka jednej z dievčat, ktorej sa zdali hry a súťaže ponižujúce a urážlivé. Imatrikulácie sa konali za účasti chlapcov z partnerského internátu. Hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová v pondelok potvrdila, že Úrad KSK k imatrikuláciám dosiaľ nedostal žiadny podnet.

“Budeme radi, ak na nevhodné aktivity upozornia rodičia alebo žiaci aj priamo nás, aby sme sa o takýchto podozreniach nedozvedali z médií. Na vzniknuté situácie budeme vedieť rýchlejšie reagovať a som presvedčený, že naše interné postupy sú voči deťom citlivejšie než medializácia. Našou prioritou je kvalitné školstvo, čo sa týka všetkých našich škôl aj internátov,” dodal Trnka.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj