Bratislava 31. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová zorganizovala v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, workshop pre kontrolné orgány vykonávajúce dohľad nad dodržiavaním práv v zariadeniach pre seniorov. Zástupcovia a zástupkyne takmer všetkých samosprávnych krajov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odbornej verejnosti si vzájomne vymenili skúsenosti a ombudsmanka predstavila svoj spôsob kontroly s dôrazom na ochranu základných práv. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie VOP

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Mária Patakyová

V praxi sa kontrolné orgány podľa Patakyovej často zameriavajú najmä na písomné podklady a spisy a nereflektujú reálny stav a kvalitu poskytovania sociálnych služieb. „Som presvedčená, že vzájomná výmena skúseností z vykonávania kontroly je pre činnosť kontrolných orgánov veľmi dôležitá. Z mojich zistení totiž vyplýva, že kontroly sa často vykonávajú formalisticky. Preto vítam, že účastníci a účastníčky stretnutia prijali moje pozvanie a aktívne sa zapojili do diskusie o tom, ako má vyzerať kvalitná kontrola,“ uviedla ombudsmanka. „Som názoru, že práve konštruktívna a kvalitná kontrola nepochybne prispeje k lepšej ochrane základných práv seniorov,“ vysvetlila.

Celodenné stretnutie bolo súčasťou aktuálneho terénneho prieskumu ochrany práv seniorov v zariadeniach. Ako zásadné ombudsmanka označuje svoje zistenia o nerešpektovaní súkromia ako napríklad nemožnosť uzamknúť sa na toalete, nepoužívanie paravánov pri prezliekaní či ponechávanie otvorených dverí pri vykonávaní obslužných činností. Patakyová taktiež upozornila na nedostatočný individuálny prístup a nezohľadňovanie individuálnych preferencií, inštitucionálnosť v zariadeniach, ako napríklad spoločný ranný budíček, večierku a vypnutie televízora, skorú rannú hygienu či prísne stanovené návštevné hodiny. Súhrnnú správu z prieskumu plánuje verejná ochrankyňa práv zverejniť v novembri.

Prieskum nadväzuje na júlovú anketu, z ktorej vyplynulo, že medzi najzásadnejšie problémy v zariadeniach pre seniorov patria príliš nízky počet kontrol a spôsob, akým sú vykonávané. Okrem toho je problematická aj nejasnosť kompetencií jednotlivých kontrolných orgánov. Rezort práce po upozornení ombudsmankou prisľúbil zmenu legislatívy a uviedol, že najdôležitejšiu úlohu pri kontrole zariadení majú vyššie územné celky. Ombudsmanka v prvej polovici roka tiež žiadala, aby rezort významným spôsobom zvýšil počet zamestnancov venujúcich sa výkonu dohľadu a hodnotenia kvality sociálnych služieb a zvýšil frekvenciu kontrol. Aj túto zmenu ministerstvo už realizuje.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj