Kongres zväzu ľadového hokeja je uznášaniaschopný, prezident sa bude voliť hlasovacími lístkami

Pondelňajší Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja je uznášaniaschopný. V porovnaní s marcovým zasadnutím nedošlo k problémom pri úvodnej prezentácii. Z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov sa prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi.

Kongres zväzu ľadového hokeja je uznášaniaschopný, prezident sa bude voliť hlasovacími lístkami
Pondelňajší Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja je uznášaniaschopný. V porovnaní s marcovým zasadnutím nedošlo k problémom pri úvodnej prezentácii. Z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov sa prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi.