Komora sestier a pôrodných asistentiek víta kroky rezortu

Víta tiež krátkodobý cieľ avizovanej Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve zvýšiť mzdy sestier.

Komora sestier a pôrodných asistentiek víta kroky rezortu
Víta tiež krátkodobý cieľ avizovanej Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve zvýšiť mzdy sestier.