Banská Bystrica 20. decembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein) AKTUALIZUJEME

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na sprísnenie väzby pre podnikateľa Mariana K., obvineného v kauze tzv. televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur. Rozšíril ju na kolúznu, aby Marian K. nemohol ovplyvňovať svedkov. Rozhodnutie nie je právoplatné

Na snímke obvinený Marian K. (vpravo) v budove špecializovaného trestného senátu

V rámci sprísnenia väzby ide o obmedzenia v zásadách pri ubytovaní obvinených, kedy sa obvinení, ktorí sú v kolúznej väzbe, umiestňujú v cele oddelene od ostatných obvinených, rovnako tak oddelene vykonávajú aj ďalšie aktivity. Taktiež v prípade kolúznej väzby sa obvinený má právo stýkať s advokátom (nie obhajcom) alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť. Súhlas obvinený potrebuje dokonca aj v prípade záujmu o stretnutie s kňazom.

“V rámci práva obvineného na prijatie návštevy najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín, v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru, sa to v prípade obvineného v kolúznej väzbe realizuje iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť,” povedal riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Obvinený v kolúznej väzbe prijíma a odosiela korešpondenciu prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu okrem korešpondencie stanovenej zákonom. “To medzi obvineným a jeho obhajcom, medzi obvineným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky alebo verejným ochrancom práv, medzi obvineným a orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom; medzi obvineným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv. Ďalej medzi obvineným a medzinárodným orgánom alebo medzinárodnou organizáciou, ktorá podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je príslušná na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; zaslanú obvinenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu,” dodal Baláž.

Rovnako tak v prípade práva na telefonovanie môže obvinený v kolúznej väzbe telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní.

Predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa nevyžaduje na telefonovanie obvineného s obhajcom.

Rozhodnutie o kolúznej väzbe prichádza po tom, ako Národná kriminálna agentúra (NAKA) zaistila lístočky, ktoré mal posielať obvinený podnikateľ Marian K. z väzenia.

“Policajti NAKA zaistili ‘motáky’ – lístočky, 26. novembra a overené fotokópie všetkých lístočkov odstúpili dozorovému prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry do trestnej veci ‘zmeniek’. Absolútne odmietame zatajenie dôkazov, lístočky (motáky) boli odovzdané v plnom rozsahu,” uviedla policajná hovorkyňa Denisa Baloghová v reakcii na anonym, ktorý v stredu ráno dostali viaceré redakcie vrátane Hlavných správ.

Je však veľmi pravdepodobné, že jedna z procesných strán (prokurátor ÚŠP, obvinený alebo obhajca obvineného) podá voči rozhodnutiu sťažnosť. Potom sa po doručení sťažnosti bude vecou zaoberať Najvyšší súd SR (NS SR).

Obvinený Marian K. je vo väzbe v kauze tzv. televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur. Na Mariana K. a Pavla R. podala TV Markíza trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu.

O väzobnom stíhaní podnikateľa rozhodol 28. júna Najvyšší súd SR. Marian K. sa aktuálne nachádza vo väzení v Banskej Bystrici. Predtým bol vo väzbe v Bratislave a Leopoldove.


Zdroj