Knižnice v TTSK dostanú nový informačný systém

Všetky štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) získajú nový knižničný informačný systém. Celková investícia je viac ako 50.000 eur,.

Knižnice v TTSK dostanú nový informačný systém
Všetky štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) získajú nový knižničný informačný systém. Celková investícia je viac ako 50.000 eur,.