Jeden z objavov roka: Archeológovia našli pod kostolom pri Komárne stély z rímskeho obdobia

Tento objav môže prepísať príbeh celého podunajského regiónu.

Jeden z objavov roka: Archeológovia našli pod kostolom pri Komárne stély z rímskeho obdobia

Tento objav môže prepísať príbeh celého podunajského regiónu.