I. Schanerová obliekala Š. Kvietika, E. Romančíka i J. Adamoviča

Panelovou výstavou zo vzácnych zachovaných zbierok a návrhov si Divadelný ústav pripomína Schanerovej zásluhy v oblasti tvorby slovenského divadelného kostýmu.

I. Schanerová obliekala Š. Kvietika, E. Romančíka i J. Adamoviča
Panelovou výstavou zo vzácnych zachovaných zbierok a návrhov si Divadelný ústav pripomína Schanerovej zásluhy v oblasti tvorby slovenského divadelného kostýmu.