Bratislava 26. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Rok 2018/2019 možno z hľadiska priemerných predajných cien cukru v EÚ hodnotiť ako horší v porovnaní s rokom 2017/2018. V číselnom vyjadrení prišlo k poklesu predajnej ceny cukru z 374 eur za tonu (priemer 2017/18) na 319 eur/t (priemer 2018/19), teda medziročne menej o 15 %. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Základná cena cukrovej repy v hospodárskom roku 2018/2019 vyplývajúca z predajných cien cukru sa pohybovala na úrovni 20 eur/t. V porovnaní s minimálnou cenou cukrovej repy vo výške 26,29 eur/t platnou do hospodárskeho roku 2016/2017 počas kvótového režimu predstavoval tento pokles takmer 25 %.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok, členovia SPPK, podľa Holéciovej hodnotia rok 2019 ako obdobie, v ktorom sa pozitívne prejavil konštruktívny prístup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR k sektoru cukor-cukrová repa. Je to obdobie, v ktorom sa vyplatí viazaná podpora pre cukrovú repu. Pestovatelia cukrovej repy budú tiež opätovne podporení systémovou podporou v rámci zelenej nafty. Rovnako pozitívne vnímajú rozhodnutie MPRV o podporení cukrovej repy prostredníctvom projektu Rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby, kde majú garantovanú minimálne takú podporu, akú dostali v roku 2018. Zároveň dochádza k pomalému rastu spotových cien na trhu s cukrom v EÚ.

Holéciová zdôraznila, že sektor cukor-cukrová repa je v rámci agropotravinárstva na Slovensku jediný, ktorý produkuje objemy na úrovni sebestačnosti s vysokou pridanou hodnotou. Preto pestovatelia repy a výrobcovia cukru očakávajú od novej vlády v roku 2020 systémovú podporu, ktorá zabezpečí prekonanie najhlbšej krízy, v akej sa kedy sektor nachádzal.

Kontinuita zaradenia cukrovej repy do schém viazaných platieb v rámci nového programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ako aj pokračovanie programu podpory prostredníctvom notifikovanej štátnej pomoci „zelená nafta“ dokáže podľa Holéciovej garantovať produkciu domáceho cukru z domácej suroviny, a tým zabezpečiť dostatok tejto strategickej suroviny pre obyvateľov SR.

Hovorkyňa SPPK upozornila, že pri stanovení podporných schém novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky je žiaduce zabezpečiť pre podporu produkcie na Slovensku maximálny podiel viazaných platieb a ich vyčlenenie z tzv. stropovania priamych platieb.

Holéciová dodala, že podpora odvetviu je dôležitá aj preto, že v roku 2019 naďalej pokračovala kríza v sektore spôsobená nízkymi cenami cukru, ktorá sa v plnej miere môže prejaviť v nízkych cenách cukrovej repy. Navyše, už tri roky po sebe sú výsledky pestovania na Slovensku negatívne ovplyvňované nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj