Hlasy festivalu Ozveny staroslovienčiny zaznejú aj na Kráľovej holi

V kultúrnom dome je pripravená aj výstava mapujúca 26 rokov tohto festivalu a výstava fotografií Věry Jičínskej.

Hlasy festivalu Ozveny staroslovienčiny zaznejú aj na Kráľovej holi
V kultúrnom dome je pripravená aj výstava mapujúca 26 rokov tohto festivalu a výstava fotografií Věry Jičínskej.