Grécko zakázalo konverzné terapie pre mladistvých, ktoré sú určené na potlačenie sexuálnej orientácie

Grécko zakázalo v stredu tzv. konverzné terapie pre mladistvých, ktoré sú určené na potlačenie sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity jedinca. Členovia LGBTQ komunity, ako i zdravotní experti túto terapiu odsúdili a označili ju za škodlivú.

Grécko zakázalo konverzné terapie pre mladistvých, ktoré sú určené na potlačenie sexuálnej orientácie
Grécko zakázalo v stredu tzv. konverzné terapie pre mladistvých, ktoré sú určené na potlačenie sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity jedinca. Členovia LGBTQ komunity, ako i zdravotní experti túto terapiu odsúdili a označili ju za škodlivú.