Forró: Mám prísľub od vlády, že bude meniť Benešove dekréty

www.slovanskenoviny.sk/rss Historický revizionizmus politiky maďarskej iredenty zrealizuje „slovenská“ vláda Historický revizionizmus politiky maďarskej iredenty zrealizuje možno... Príspevok Forró: Mám prísľub od vlády, že bude meniť Benešove dekréty je zobrazený ako prvý na .

Forró: Mám prísľub od vlády, že bude meniť Benešove dekréty

www.slovanskenoviny.sk/rss

Historický revizionizmus politiky maďarskej iredenty zrealizuje „slovenská“ vláda

Historický revizionizmus politiky maďarskej iredenty zrealizuje možno šokujúce slovenská “suverenistická” vláda, v ktorej sú aj “národniari”, ktorí inicovali pred 17 rokmi Uznesenie NR SR o nemennosti Benešových dekrétov.

Predseda Aliancie – Szövetség Krisztián Forró v relácii TV Markíza Na telo PLUS uviedol šokujúcu informáciu, že z iniciatívy vlády SR vzniká pracovná skupina na prehodnotenie a úpravu Benešových dekrétov tak, “aby nikto neprišiel o pôdu”, čo značí spustenie historického revizionizmu vládou Slovenskej republiky.

Prezident Eduard Beneš v roku 1940 a 1945 podpísal 143 dekrétov, ktoré hovorili aj o konfiškácii majetku a potrestaní kolaborantov nacizmu maďarskej a nemeckej národnosti. Predseda Aliancie Forró potvrdil, že má od vlády prísľub, že Benešove dekréty bude upravovať.

„Spraví sa pracovná skupina, ktorá tie zákony zmení. Potrebné sú len drobné zmeny, aby sa nemohlo stať, že na základe Benešových dekrétov niekomu zoberú pôdu,“ vraví v budúcom čase Forró, hoci ide o akt minulosti a satisfakcie vysporiadania sa s kolaborantmi počas II. svetovej vojny.

Je známe, že maďarská iredenta sa dlhodobo usiluje spochybniť denacifikačné dekréty, ktoré vznikli na základe dohôd víťazných mocností voči porazeným štátom, medzi ktoré patrilo Nemecko, aj Maďarsko.

Na otázku, koľkých ľudí by sa malo odobratie pôdy týkať odpovedať zrazu nevedel. Predseda strany sa však vyjadril, že „aj keby to mal byť len jeden“, téma dekrétov je dôležitá.

„Pre maďarskú iredentu snažiacu sa o historický revizionizmus a spochybnenie výsledkov nielen II., ale aj I. svetovej vojny (Trianon) je to nepochybne „dôležitý“ stupienok salámovej metódy na oslabenie slovenskej suverenity.“

Pripomeňme, že to boli strany súčasnej vládnej koalície (v tom čase jednotný Smer a SNS), ktoré 20.septembra 2007 schválili platné Uznesenie NR SR o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku, čiže „Benešových dekrétov“, ktoré chcú teraz tí istí politici revidovať!

A to napriek tomu, že v schválenom dokumente NR SR sa jasne uvádza, že uznesenie o nedotknuteľnosti denaficikačných dokumentov „slúži k jednoznačnému posolstvu odmietajúcom reparáciu výsledkov II. svetovej a pokusy destabilizovať politické a občianske pomery na Slovensku a v širšom rozmere aj v Strednej Európe“.

Je smutné, ak kvôli straníckym či osobným prioritám národne sa štylizujúca vláda spúšťa proces historického revizionizmu a destabilizácie pomerov možno nielen na Slovensku. Kauze sa budeme ďalej venovať.

Informačný servis k téme Benešových dekrétov

Uznesenie NR SR z 20.septembra 2007 k tzv. Benešovým dekrétom:

Národná rada Slovenskej republiky

nezabúdajúc na utrpenie obetí II. svetovej vojny,

odmietajúc snahy o čiastkové anulovanie alebo revíziu denacifikačných opatrení, čo by znamenalo oslabenie právneho a morálneho usporiadania a povojnového status quo,

rešpektujúc následky dohody o prímerí medzi víťaznými mocnosťami a porazenými štátmi, vrátane komplexného riešenia majetkovoprávnych otázok recipročnej dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom z februára 1946 a ich právnu novelizáciu Štrbskými protokolmi,

hľadiac do budúcnosti v integračnom prekonávaní minulosti

vyhlasuje, že

1.majetkovoprávne a politické opatrenia k časti obyvateľstva na území SR v rámci povojnového usporiadania vznikli podobne ako v iných európskych štátoch v dôsledku vojny a porážky nacizmu a vychádzali z trvalých antitotalitných a antifašistických zásad medzinárodného práva reprezentovaných Postupimskou dohodou;

2.denacifikačné dekréty prezidenta E. Beneša a Slovenskej národnej rady nie sú v súčasnosti príčinou nijakej diskriminačnej praxe a dnes na ich základe nemôžu vzniknúť nijaké nové právne vzťahy;

3.právne a majetkové pomery, ktoré z nich vyplynuli sú nespochybniteľné, nedotknuteľné a nemenné.

skspravy.sk

Príspevok Forró: Mám prísľub od vlády, že bude meniť Benešove dekréty je zobrazený ako prvý na .