Finančná stabilita na Slovensku je vysoká, pribudli však nové riziká

Finančná stabilita na Slovensku zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká. Národná banka predpokladá, že podniky a domácnosti, ktoré budú čeliť výraznejšiemu rastu výdavkov sa môžu dostať do ťažkostí so splácaním svojich dlhov alebo tlaku na zníženie spotreby. Do rizika zlyhania by sa mohlo dostať viac ako 2 a pol % úverov na bývanie.

Finančná stabilita na Slovensku je vysoká, pribudli však nové riziká
Finančná stabilita na Slovensku zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká. Národná banka predpokladá, že podniky a domácnosti, ktoré budú čeliť výraznejšiemu rastu výdavkov sa môžu dostať do ťažkostí so splácaním svojich dlhov alebo tlaku na zníženie spotreby. Do rizika zlyhania by sa mohlo dostať viac ako 2 a pol % úverov na bývanie.