Bratislava 10. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Využívanie nových technológií na zlepšenie služieb štátu v európskych krajinách, ich ďalší rozvoj a zavádzanie do praxe je ústrednou témou konferencie BLOCKWALKS, ktorá sa konala vo štvrtok v Bratislave. Konferenciu otvoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD)

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši

Podľa jeho slov sa Slovenská republika problematike nových technológií venuje aj na európskej úrovni, keď sa ešte minulý rok pridala medzi signatárov deklarácie o spolupráci pri aplikácii blockchainových riešení. Odvtedy patrí medzi riadnych členov Európskeho blockchain partnerstva, ktoré má za úlohu iniciovať a riadiť cezhraničné projekty.

Ako ďalej uviedol, pozíciu Slovenska definujú nedávno schválené vládne materiály, Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 a Akčný plán digitálnej transformácie SR na roky 2019 – 2022. Oba dokumenty reflektujú uskutočňovanú digitálnu transformáciu, globálne megatrendy a v praktickej rovine realizujú iniciatívy a politiky jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Zmienený akčný plán definuje konkrétne ambície a opatrenia, ktoré bude štát realizovať v oblasti digitalizácie.

“Prednedávnom sme iniciovali aktivity smerom k vytvoreniu spomenutej platformy ako osobitnej právnickej osoby a veríme, že v období najbližších týždňov sa platforma rozbehne a začne pracovať na konkrétnych projektoch. Naším cieľom je pomôcť vytvoriť záujmové združenie, v spolupráci s ktorým si tiež štát dokáže určiť priority na nasledujúce obdobie. Tiež by ma potešilo, keby sme výraznejšie pokročili z experimentálnej etapy do etapy aplikačnej. Čo je však dôležité a čo nesmiem opomenúť, je, že v blízkej budúcnosti budeme schopní smerovať väčšie investície do rozvoja tejto technológie, a to predovšetkým v nadväznosti na pripravovaný viacročný rozpočet Európskej únie na roky 2021 – 2027, či už ide o prostriedky zo štrukturálnych fondov, ale takisto aj z tzv. priamo riadených programov, a to najmä z programu Digitálna Európa,” zdôraznil Raši.

Podľa jeho slov Slovensko aktívne spolupracuje aj s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V rámci spoločného projektu analyzuje možnosti využitia decentralizovaných technológií na zvýšenie transparentnosti zverejňovania verejných údajov. Výsledky tohto projektu by mali byť známe ku koncu tohto roka.

“Digitálna transformácia výrazne zmení spôsob, akým funguje náš priemysel, verejná správa, ale aj celá spoločnosť. Globálne technologické trendy, medzi ktoré zaraďujem aj blockchain, transformujú spôsob práce, organizovania spoločnosti či medziľudské vzťahy. Úlohou vlád je, aby tieto zmeny mali pozitívny a nie negatívny dosah. Vláda SR bude koordinovať a regulovať tieto trendy a aktívne pristupovať k tejto téme tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni,” uzavrel Raši.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj