Brusel/Luxemburg 18. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:Pexels)

Európska únia uľahčí konzulárnu ochranu tým občanom EÚ, ktorých domovské štáty nemajú priame zastúpenie v tretích krajinách. Na opatreniach vedúcich k  zjednodušeniu vydávania bezpečných a široko akceptovaných náhradných cestovných dokladov sa v utorok v Luxemburgu zhodli európski diplomati v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Rada ministrov prijala smernicu o náhradnom cestovnom doklade EÚ po tom, ako sa rumunskému predsedníctvu v Rade EÚ podarilo dosiahnuť potrebný konsenzus v tejto agende.

Smernica aktualizuje pravidlá, formát a bezpečnostné prvky náhradného cestovného dokladu EÚ (ETD). Zjednodušuje formality pre nezastúpených občanov EÚ v tretích krajinách, ktorých cestovný pas či iný cestovný doklad bol stratený, ukradnutý alebo zničený. Cieľom je zabezpečiť, aby im iný členský štát EÚ poskytol náhradný cestovný doklad, ktorý im umožní vycestovať domov. Smernica umožní nezastúpeným občanom EÚ uplatňovať svoje právo na konzulárnu ochranu jednoduchším a účinnejším spôsobom.

Núdzový cestovný doklad je dokument na jedno použitie, ktorý umožňuje jeho držiteľovi vrátiť sa domov alebo výnimočne do iného miesta určenia v prípade, že jeho pôvodný cestovný doklad bol ukradnutý, stratený alebo zničený.

Nezastúpení občania EÚ (ktorých krajina nemá v danom štáte veľvyslanectvo či konzulát) by mali mať možnosť požiadať o náhradný cestovný doklad EÚ na veľvyslanectve alebo konzuláte ktoréhokoľvek iného členského štátu Únie. Členský štát pomáhajúci občanovi inej krajiny EÚ sa skontaktuje s úradmi domovskej krajiny dotknutej osoby, aby potvrdil jeho štátnu príslušnosť a totožnosť. Konzultácie medzi členskými štátmi by sa mali uskutočniť čo najrýchlejšie, spravidla do piatich dní.

Vydaný doklad ETD bude platný na obdobie, ktoré je potrebné na vykonanie cesty, okrem výnimočných okolností najviac na 15 kalendárnych dní. Bude mať jednotný formát, bude obsahovať všetky potrebné informácie a bude spĺňať vysoké technické normy vrátane bezpečnostných prvkov, aby sa zabránilo jeho falšovaniu a zneužitiu. Príjemcovia takéhoto dokumentu ho budú musieť vrátiť zodpovedným orgánom hneď po príchode do domovskej krajiny.

Smernica bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne platnosť 20 dní po jej zverejnení. Členské štáty EÚ budú mať k dispozícii dva roky na prijatie dodatočných technických špecifikácií, ako aj akýchkoľvek právnych predpisov a ustanovení potrebných na dosiahnutie právneho súladu so smernicou.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj