Elektronická zdravotná knižka sa má sprístupniť aj ÚVZ

K zdravotným záznamom z Elektronickej zdravotnej knižky by mohli mať prístup i zdravotnícki pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) .

Elektronická zdravotná knižka sa má sprístupniť aj ÚVZ
K zdravotným záznamom z Elektronickej zdravotnej knižky by mohli mať prístup i zdravotnícki pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) .