Ekonomika v druhom štvrťroku spomalila, HDP sa približuje pred koronovej hodnote

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 %. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010.

Ekonomika v druhom štvrťroku spomalila, HDP sa približuje pred koronovej hodnote
Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 %. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010.