ECB: „Banky sa musia pripraviť na svoju smrť a my im potom musíme pripraviť rýchly pohreb“

www.slovanskenoviny.sk/rss Európsky bankový dohľad a orgán pre riešenie krízových situácií bánk varujú úverové inštitúcie pred novými... Príspevok ECB: „Banky sa musia pripraviť na svoju smrť a my im potom musíme pripraviť rýchly pohreb“ je zobrazený ako prvý na .

ECB: „Banky sa musia pripraviť na svoju smrť a my im potom musíme pripraviť rýchly pohreb“

www.slovanskenoviny.sk/rss

Európsky bankový dohľad a orgán pre riešenie krízových situácií bánk varujú úverové inštitúcie pred novými rizikami kybernetických útokov a pred geopolitickými nebezpečenstvami.

Európa sa z globálnej finančnej krízy v roku 2008 konečne trochu poučila (ale prečo tak neskoro a prečo preventívne nereagovala už dávno predtým?), že hlavné banky tu musia neustále byť pod centrálnym dohľadom!

A v prípade, že budú hazardovať a nezodpovedne riskovať, tak inštitúcie by mali spísať „závet“, v ktorom vysvetlia, ako ich potom majú úrady potichu a bez zaťaženia daňového poplatníka zlikvidovať, inými slovami pochovať do pripraveného „hrobu“.

Predsedníčka bankového dohľadu ECB Claudia Buch a šéf Európskeho úradu pre riešenie krízových situácií bánk SRB (Single Resolution Board) Dominique Laboureix boli v utorok v Bruseli, aby otvorili ďalšiu kapitolu bankovej problematiky.

„Medzinárodný bankový sektor čelí novým rizikám,“

povedal Laboreix a poukázal na kyberzločincov útočiacich na bankové systémy a sociálne médiá, prostredníctvom ktorých sa rýchlo šíria fámy a cielené dezinformácie o stave bánk.

„Banky musia brať tieto reputačné riziká ešte vážnejšie a povedať pravdu v správnom momente,“ podotkol Laboureix, ktorý SRB vedie od minulého roka.

Claudia Buch je od začiatku roka poverená bankovým dohľadom ECB. Svoj prvý veľký prejav predniesla v pondelok večer v Bruseli, po ktorom v utorok nasledovala panelová diskusia.

„Je tam veľa neistoty. Nevieme, ktorá udalosť môže viesť k bankovej kríze a s akou pravdepodobnosťou. Preto pracujeme s viacerými scenármi. Ľahko sa zabúda na to, aké to bolo v roku 2008, keď neexistoval spoločný dohľad, žiadne nástroje na riešenie krízových situácií a keď štát musel zachraňovať banky z peňazí občanov,“ povedala Buch.

Skutočnosť, že daňoví poplatníci museli zachraňovať bankárov, vyvolala v Európe v rokoch 2008/2009 veľký sociálny hnev. Opäť sa ukázalo, že banky si vkladajú nehanebne a bezohľadne svoje obrovské zisky do vrecka a socializujú svoje straty vtedy, keď ich aj vlastným zavinením spôsobili, a tak destabilizujú celý finančný systém.

Preto sa vtedy EÚ rozhodla: Spoločný európsky režim dohľadu a riešenia krízových situácií by mal urobiť finančný systém stabilnejším, a to najmä štandardizáciou pravidiel. Banková únia sa zrodila na základe skúseností z finančnej krízy, ktorú spustili zlé bankové úvery a krach americkej investičnej banky Lehman Brothers. Toto by sa už nemalo opakovať. Kapitálové pravidlá sa za posledných 16 rokov sprísnili. Banky teraz musia vyčleniť podstatne viac peňazí ako rezervu na straty.

„Teraz budeme každý rok prehodnocovať plány riešenia krízových situácií bánk. Aj keď to znie čudne, banky sa musia pripraviť na svoju smrť. A my ako inštitúcia musíme byť tiež pripravení v prípade núdze nejakej banky ju potichu zlikvidovať. Chcem ubezpečiť verejnosť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali finančnú stabilitu bez toho, aby sme zaťažili daňových poplatníkov,“ povedal Laboureix.

Máme tomu naozaj bezpodmienečne veriť? V každom prípade sú pochybnosti oprávnene namieste!

Zpracoval: Roman Bednár

Príspevok ECB: „Banky sa musia pripraviť na svoju smrť a my im potom musíme pripraviť rýchly pohreb“ je zobrazený ako prvý na .