Moskva 10.⁷ apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)

Úžitkové nerasty na Mesiaci sú podobné tým na Zemi, a preto s vyčerpávaním tých zemských bude mať prístup štátov k mesačným zdrojom strategický význam, povedal v rozhovore pre Sputnik vedúci oddelenia jadrovej Planetológie Ústavu pre kozmické výskumy Ruskej akadémie vied Igor Mitrofanov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Prezident USA Donald Trump podpísal výnos, ktorý potvrdzuje právo Američanov na ťažbu kozmických zdrojov a nariadil, aby v priebehu šiestich mesiacov prerokovali patričné dohody s inými krajinami.

V dokumente sa hovorí, že vesmír je zákonodarnou a fyzicky unikátnou doménou ľudskej činnosti a, že Spojené štáty ho nepovažujú za všeobecné dedičstvo. Vo výnose sa zdôrazňuje, že USA podporujú kozmickú zmluvu z roku 1967, sú, ale proti dohode z roku 1979 o činnosti štátov na Mesiaci a iných nebeských telesách, ktorú zatiaľ nepodpísalo ani 20 krajín.

„Z hľadiska astronómie môžeme Zem a Mesiac považovať za dvojitú planetárnu sústavu. Vznikli spolu, a preto všetky vzácne chemické prvky, ktoré sú na Zemi, by mali byť tiež na Mesiaci,povedal Mitrofanov.

S rozvojom technológií sa stávajú vzácne prvky čoraz viac žiadanými. Preto v budúcnosti bude prístup krajín k mesačným zdrojom mať strategický význam,dodal vedec.

Vyslovil istotu v tom, že v 21. storočí sa stane Mesiac objektom prieskumu a dobývania. Podľa jeho slov otvárajú USA ambiciózny mesačný program, Čína tiež úspešne realizujú čoraz zložitejšie mesačné projekty.

Keď dnes posudzujeme praktický zmysel dobytia Mesiaca, mali by sme podľa môjho názoru vychádzať z nutnosti zabezpečiť našej krajine slobodu v realizácii mesačnej politiky. Musíme vytvoriť kozmické prostriedky pre realizáciu v budúcnosti tých cieľov v dobývaní Mesiaca, ktoré pre nás budú strategicky dôležité,vysvetlil Mitrofanov.

Porovnal zajtrajší Mesiac s dnešnou Arktídou. Vykonávame úspešne arktickú politiku, pretože naši predchodcovia už pre nás dobyli severné oblasti a vytvorili mohutnú flotilu ľadoborcov, povedal vedec.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj