Dostupnosť bývania na Slovensku je najhoršia od roku 2011. Najhoršie sú na tom Žilinský, Prešovský a Košický kraj

Vysoký rast cien nehnuteľností, ako aj rastúce úročenie úverov na bývanie spôsobili zníženie dostupnosti bývania na Slovensku. V aktuálnom hodnotení ekonomického a menového vývoja na Slovensku to konštatuje Národná banka Slovenska.

Dostupnosť bývania na Slovensku je najhoršia od roku 2011. Najhoršie sú na tom Žilinský, Prešovský a Košický kraj
Vysoký rast cien nehnuteľností, ako aj rastúce úročenie úverov na bývanie spôsobili zníženie dostupnosti bývania na Slovensku. V aktuálnom hodnotení ekonomického a menového vývoja na Slovensku to konštatuje Národná banka Slovenska.