Dočasnú odbornú stáž na Slovensku vykonáva 101 zdravotníkov z Ukrajiny

Dočasnou odbornou stážou sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom, občanom členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní a vykonáva odborné pracovné činnosti.

Dočasnú odbornú stáž na Slovensku vykonáva 101 zdravotníkov z Ukrajiny
Dočasnou odbornou stážou sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom, občanom členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní a vykonáva odborné pracovné činnosti.