Bratislava 10. októbra 2019 (HSP/RCVKBA/Foto:RCVK)

Nielen odborná, ale aj laická verejnosť, zareagovala na Dni Sankt-Peterburskej filozofie na Slovensku, s mimoriadnym záujmom. Konajú sa v dňoch 7. – 11. októbra a rezonovali nielen v  radoch vysokoškolských študentov  na Univerzitách v Košiciach i v Bratislave, ale aj na pôde Ruského centra vedy a kultúry

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Záber z dní filozofie

Práve RCVK bolo jedným zo spoluorganizátorov uvedeného podujatia.  Jeho v poradí už IV. ročník  pripravili aj tentoraz Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Katedra filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Záber z dní filozofie

V bohatom programe všetkých dní  podujatia  malo výrazný ohlas aj to, ktoré sa uskutočnilo dňa  7. októbra na pôde RCVK, kde bola  prezentácia  troch monografií  nazvaných: Dostojevskij a Nietzsche  Hľadanie človeka. Za a proti… 2016, ďalej Dostojevskij a Nietzsche  Apoteóza nezakorenenosti.  Za a proti……2017 a do tretice to bola knižka  Dostojevskij a Nietzsche Tragický osud človeka. Za a proti… 2018.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Záber z dní filozofie

Autori kníh, v slovensko-ruskej zostave, profesor Boris Markov z Petrohradu  a docent, doktor filozofie Peter Nezník  z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, osobne publikácie predstavili a mimoriadne zaujímavo hovorili o ich vzniku, spoločnom tvorivom procese, ale tiež o želateľnom  rozvoji závažných tém  obsiahnutých v monografiách. Niet pochybností o ich potrebnom vplyve najmä na mladú generáciu.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Jaroslav Anatoljevič Slinin

Oboch autorov, ale aj ďalších vzácnych hostí, privítala na pôde RCVK riaditeľka Inna Kuznetsová. Ocenila spoluprácu  so spomínanými univerzitami a tiež so SAV. Túto slovenskú vedeckú inštitúciu reprezentoval  a svojím  vystúpením zaujal na prezentácií kníh docent Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu SAV. Päticu vzácnych hostí dotvárali docentka Ljudmila Jegorovna Artamoškina z Petrohradu a tiež ako prekladateľka a moderátorka podvečera, profesorka Zlatica Plašienková z Univerzity Komenského v Bratislave.

Z vystúpenia docentky Artamoškinovej zaujali myšlienky, názory a úvahy o projekte historickej a kultúrnej pamäti, o práci a konkrétnych postupoch  pri spracúvaní týchto – pre celé rodiny  a generácie  – dôležitých tém,  najmä s mladými ľuďmi, tiež o tom, ako knihy humanizujú každého človeka aj v súčasnom pretechnizovanom, internetovom svete. Všetky vystúpenia vyvolali mimoriadny záujem účastníkov stretnutia a vzápätí živú diskusiu.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj