Bojnice 2. októbra 2019 (HSP/Foto:ZOO Bojnice)

Vo svete poznáme 64 druhov z čeľade volavkovité (Ardeidae). Väčšina žije v tropických krajinách a len niekoľko z nich sa vyskytuje aj na Slovensku. V našej prírode sa vyskytuje osem druhov volavkovitých vtákov. Medzi najrozšírenejšie volavky u nás patrí volavka popolavá (Ardea cinerea) a volavka biela (Egretta alba)

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Volavka obrovská

Volavky sa vyznačujú štíhlym telom, dlhým krkom aj dlhými nohami. Ich pažerák je elastický, a preto sa dá značne roztiahnuť. Vďaka tomu dokážu prehltnúť aj veľkú korisť celú. Ich silné žalúdočné šťavy bez problémov strávia aj kosti rýb. Veľmi nápadný je dlhý kopijovitý zobák, ktorý im okrem chytania potravy vynikajúco slúži aj na obranu v čase nebezpečenstva.

Národná zoo Bojnice chová dva jedince najväčšej volavky sveta. Volavka obrovská (Ardea goliath) má rozpätie krídel až 185 – 230 cm a váhu až 4 – 4,5 kg !

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Volavka obrovská

Nie je sťahovavá, ale v dôsledku sezónnych zmien biotopov môže migrovať. Párenie a reprodukcia súvisí s obdobím začiatku dažďov, ale v niektorých oblastiach sa rozmnožuje v ktoromkoľvek mesiaci roka, alebo iba vtedy, keď sú podmienky najpriaznivejšie, čo nemusí byť každý rok. Obyčajne hniezdi samostatne v pároch, ale občas môže hniezdiť aj v malých jednodruhových alebo zmiešaných kolóniách. Žije v pobrežných aj vnútrozemských vodách, sladkovodných i slaných vodách, pričom uprednostňuje plytkú vodu pozdĺž pobrežia jazier, riek a lagún. Ďalšími vhodnými biotopmi sú močiare, prílivové ústia riek, útesy, mangrovové potoky a vodné toky v savanových lesoch.

Jej potravou je aj hmyz a iné bezstavovce, svojim 20 cm dlhým zobákom však uloví aj viac ako kilogram ťažké ryby s dĺžkou 15 – 50 cm, obojživelníky, kraby, krevety ale aj malé cicavce. Jej potravné teritórium má rozlohu 6 km2. Na rozdiel od väčšiny volaviek drží volavka obrovská končatiny pri lete zvesené a nie natiahnuté.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Výskyt volavky obrovskej vo svete

Hniezdo si stavia z vetví a trstín na stromoch aj sčasti ponorených vo vode, nízkych kríkoch, mangrovoch, útesoch, alebo na zemi, pričom uprednostňujú hniezdne lokality obklopené vodou ako sú napríklad ostrovy vegetácie v jazerách, alebo na brehoch riek a jazier. Znášku tvorí 2 – 5 vajec, na ktorých sedí 24 až 30 dní.

Ochranársky status (Červený zoznam IUCN) : LC (Least concern)

Jaroslav Slašťan, Národná zoologická záhrada Bojnice

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj