Divadlo Andreja Bagara má nového umeleckého šéfa i dramaturgičku

Nová dramaturgička DAB Mašlárová pôsobí na Divadelnej fakulte VŠMU ako pedagogička a študijná prodekanka.

Divadlo Andreja Bagara má nového umeleckého šéfa i dramaturgičku
Nová dramaturgička DAB Mašlárová pôsobí na Divadelnej fakulte VŠMU ako pedagogička a študijná prodekanka.