Bratislava 15. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)

Disciplinárne súdnictvo potrebuje väčšie inštitucionálne zmeny. Apeluje na to prezidentka Zuzana Čaputová. S jej ideou súhlasí aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Prezidentka v tejto súvislosti často spomína český model, respektíve zriadenie senátu na Najvyššom súde SR, ktorý by riešil len disciplinárne súdnictvo. Momentálne má disciplinárne senáty v gescii Súdna rada SR

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Zuzana Čaputová

Podľa prezidentky je dôležité, aby disciplinárne súdnictvo fungovalo rýchlo, nezaujato a nestranne. Súhlasí s tým, že sudcovia, ktorí riešia prehrešky svojich kolegov, by mali byť viac odmenení. Upozorňuje však, že to nerieši hlavný problém – čas rozhodovania a to, že sudcovia rozhodujú o svojich kolegoch. Čaputová preto apeluje na zásadnejšiu zmenu. Tá by podľa nej mohla vychádzať z českého modelu, kde zriadili najvyšší správny súd a disciplinárnu agendu spojili aj pre prokurátorov. Pozdáva sa jej aj myšlienka, že na už existujúcom Najvyššom súde SR by sa zriadil špeciálny senát, ktorý by sa zaoberal len disciplinárkami.

Minister spravodlivosti Gábor Gál po stretnutí s prezidentkou pripomenul snahu zapojiť do disciplinárok emeritných sudcov, ktorí by už nemali problém rozhodovať o svojich kolegoch. Ale ani tí podľa neho nemajú záujem. „Súhlasím s pani prezidentkou. Nie je to otázka peňazí. Je to skôr otázka toho, ako je to poskladané zo sudcov. Rozhodujú o svojich kolegoch, vnímajú túto záležitosť. Vidíme to aj na tom, že aj keď je uložená nejaká sankcia, tak je miernejšia ako navrhuje navrhovateľ,“ povedal Gál. Zároveň otvoril ďalšiu otázku – podľa neho predsedovia okresných a krajských súdov nepodávajú toľko podnetov, ako by možno mohli. Vie aj o prípadoch, keď nepodali podnet, ale sudcovi sami dohovorili a stali sa aj prípady, keď svojho kolegu presvedčili, aby sa vyzliekol z talára.

Podľa Súdnej rady SR, ktorá od roku 2017 disciplinárne podnety rieši, disciplinárne senáty fungujú, ale pripúšťajú, že v niektorých prípadoch zistili neprimerané dĺžky konaní. V súčasnosti funguje šesť prvostupňových senátov a dva odvolacie. Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje Kancelária Súdnej rady SR. Túto úlohu predtým vykonával Najvyšší súd SR. Kancelária súdnej rady zabezpečila samostatné priestory pre disciplinárne senáty vrátane pojednávacej miestnosti, aby si mohli disciplinárne senáty plniť svoje úlohy, a to nezávisle od sústavy všeobecných súdov. Zároveň majú k dispozícii poradnú miestnosť pre potreby členov jednotlivých disciplinárnych senátov.

„Zo štatistických údajov vyplýva, že v predchádzajúcom roku bolo prijatých 34 nových návrhov na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutých vecí bolo 46, pričom v týchto číslach sú premietnuté len meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutie o konkrétnom disciplinárnom návrhu. Okrem toho senáty rozhodujú aj o procesných otázkach. V prvom polroku 2019 sa uskutočnilo 14 ústnych pojednávaní, 11 verejných zasadnutí a 13 neverejných zasadnutí disciplinárneho senátu,” uvádza sa v stanovisku Súdnej rady SR z konca júla.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj