Collins a skupina Genesis predali práva na svoju hudbu za 300 mil. USD

Poskytuje im to finančnú istotu a zároveň sa o autorské práva nezačnú viesť komplikované súdne spory po ich smrti.

Collins a skupina Genesis predali práva na svoju hudbu za 300 mil. USD
Poskytuje im to finančnú istotu a zároveň sa o autorské práva nezačnú viesť komplikované súdne spory po ich smrti.