Česko nemôže odmínovať ukrajinské polia, išlo by o vstup člena NATO do konfliktu

Česká republika ako predsedajúca krajina v Rade EÚ nemá možnosť pomôcť Ukrajine pri odmínovaní polí využívaných na poľnohospodárske účely, kým na Ukrajine trvá vojna. Uviedli to ministerka obrany ČR Jana Černochová a štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Jiří Šír.

Česko nemôže odmínovať ukrajinské polia, išlo by o vstup člena NATO do konfliktu
Česká republika ako predsedajúca krajina v Rade EÚ nemá možnosť pomôcť Ukrajine pri odmínovaní polí využívaných na poľnohospodárske účely, kým na Ukrajine trvá vojna. Uviedli to ministerka obrany ČR Jana Černochová a štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Jiří Šír.