Ceny základných životných potrieb enormne stúpajú. Maloobchodu sa darí na úkor ľudí

Tržby v maloobchode v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 7,8 %, no zaostávali za dvojciferným rastom z januára až marca 2022. Nominálne objemy tržieb boli síce vyššie ako pred rokom, ich reálny rast bol značne poznačený vysokou infláciou. Rozhodujúci vplyv na vyššie tržby mali hyper a supermarkety, ako aj drogérie, predajne s obuvou a textilom.

Ceny základných životných potrieb enormne stúpajú. Maloobchodu sa darí na úkor ľudí
Tržby v maloobchode v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 7,8 %, no zaostávali za dvojciferným rastom z januára až marca 2022. Nominálne objemy tržieb boli síce vyššie ako pred rokom, ich reálny rast bol značne poznačený vysokou infláciou. Rozhodujúci vplyv na vyššie tržby mali hyper a supermarkety, ako aj drogérie, predajne s obuvou a textilom.