Cenu Hudobného fondu získali aj Lýdia Urbančíková a Gabriel Dušík

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie.

Cenu Hudobného fondu získali aj Lýdia Urbančíková a Gabriel Dušík
Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie.