Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Mesto Žilina má podľa zákonného kritéria celkový dlh vo výške viac ako 23 miliónov eur, vyplýva to z údajov zverejnených Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Do dlhu sa však podľa zákona nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ani záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov.

Úvery od ŠFRB predstavujú pre Žilinu ďalších 12,7 milióna eur, sú však kryté nájomným, ktoré platia nájomníci bytov. To je dôvod, pre ktorý sa táto suma podľa zákon nemá do celkového dlhu mesta započítať. Oficiálny dlh mesta teda predstavuje spomínaných vyše 23 miliónov eur, čo v prepočte na jedného obyvateľa vychádza 285 eur.

Podľa hodnotenia obyvateľmi na stránke INEKO má mesto najväčšie problémy s výstavbou, údržbou a kvalitou miestnych komunikácií, verejným osvetlením, zásobovaním vodou, nakladaním s odpadovými vodami a so samotným hospodárením a kvalitou rozpočtu.

INEKO ohodnotilo finančné zdravie Žiliny hodnotením 4,8 bodu. Finančné zdravie mesta, obce alebo vyššieho územného celku vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje alebo nespôsobuje problémy. Tým poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv. INEKO ho zostavuje vlastnou metodikou na základe viacerých ukazovateľov hospodárenia. Samosprávy môžu dosahovať skóre v intervale nula až šesť bodov, kde hodnoty nad tri body naznačujú, že mesto je prevažne zdravé.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj