Bratislava, 19. november 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

Mgr. Eva Kovalčíková bola odvolaná z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb v Poprade na 1. neplánovanom zasadaní MsZ Mesta Poprad konanom dňa 14.05.2019. Na uvedenom zasadaní boli verejne prezentované nepravdivé a pravdu skresľujúce dôvody na jej odvolanie

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Tieto boli prevzaté aj viacerými médiami. Mgr. Eva Kovalčíková mala ako riaditeľka rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Poprad počas dvoj mesačného pôsobenia vo funkcii porušovať zákon, konať nehospodárne a vo svoj vlastný prospech a najmä jej konanie malo spôsobiť, že došlo k vážnemu ohrozeniu života a zdravia ľudí.

Prezentované dôvody sa preukázateľne nezakladali na pravde a je dôvodné podozrenie, že išlo o cielenú snahu o verejnú diskreditáciu jej osoby. V prípade najzávažnejšieho dôvodu, že došlo k vážnemu ohrozeniu života a zdravia ľudí, je potrebné konštatovať, že na samotnom zasadnutí odznelo, že reálne nikto nebol ohrozený na živote. Vzhľadom na to, že v dôsledku nepravdivých skutočností značnou mierou došlo k ohrozeniu vážnosti a dobrého mena uvedenej osoby v spoločnosti, vážnemu zásahu do jej cti, ako aj poškodeniu v zamestnaní a k spôsobeniu vážnej ujmy, advokátska kancelária ULC Čarnogurský s.r.o. podala v mene Mgr. Evy Kovalčíkovej ako poškodenej trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.

Nemožno totiž vylúčiť, že doposiaľ neustálený okruh páchateľov mohol konať spôsobom, ktorého cieľom bolo tvrdením a uvedením neprávd o poškodenej, uviesť do omylu poslancov MsZ Poprad a predstaviteľov mesta Poprad, so zámerom odvolania poškodenej z funkcie riaditeľky, pretože jej striktné zásady pri dodržiavaní zákonnosti mohli tvoriť prekážku pri zámeroch tretích osôb s nakladaním s verejnými prostriedkami.

Redakciu informovala Martina Belzár Mikovíniová.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj