Bratislava 20. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Rozpočet projektu Smart región BSK je 2,5 milióna eur, projekt má pomôcť regiónu čeliť výzvam v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie či kvality života. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný príspevok schválilo 36 krajských poslancov z 39 prítomných, pričom nikto nehlasoval proti ani sa nikto nezdržal

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Výsledkom realizácie projektu Smart región BSK má byť podľa projektového listu “implementácia princípov smart politík v regiónoch”. V praxi pôjde o vytváranie štúdií, analýz, stratégií, ktoré majú prispieť k boju proti nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy či pomôcť rozvoju zdravotnej starostlivosti v BSK. Do celkového rozpočtu projektu 2,5 milióna eur ma príspieť Európsky sociálny fond čiastkou 1,25 milióna eur, 1,125 mil. eur má ísť zo štátneho rozpočtu a zvyšných 125-tisíc dofinancuje kraj zo svojho rozpočtu.

“Na území kraja existuje opotrebovaná a nepostačujúca infraštruktúra cestnej dopravy, ktorá patrí k najvyťaženejším na území Slovenska,” uviedli ďalej v dôvodovej správe s tým, že problém vidia aj v koľajovej a verejnej osobnej doprave, chýbajú totiž prestupné terminály, bus pruhy, záchytné parkoviská či cyklodopravné prepojenia. Kraj bojuje aj s množstvom ľudských aktivít, ktorých výsledkom je znečisťovanie ovzdušia, napríklad nadmernou tvorbou oxidu uhličitého (CO2). “V kraji tiež narastajú životné náklady, v dôsledku čoho sa znižuje reálna mzda obyvateľov, pribúda populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením a zhoršuje sa dostupnosť bývania,” napísali v návrhu. Kraj má kompetencie aj nástroje riešiť tieto problémy, potrebuje však mať k dispozícii kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré má zabezpečiť medzi inými aj projekt Smart región BSK. Vďaka nemu sa má okrem iného aj pretransformovať Oddelenie stratégie a územného rozvoja na Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja, čo v praxi znamená aj nárast počtu zamestnancov zo sedem na 14.

Bratislavskému kraju sa podarilo presvedčiť riadiaci orgán Operačného programu Efektívnej verejnej správy, aby aj BSK mohlo čerpať zdroje z pripravovanej výzvy, z ktorej predtým podporovali len menej rozvinuté regióny. “Tento trend budovania analyticko-strategických jednotiek je vidieť už dlhodobejšie na všetkých ministerstvách ako napríklad Inštitút finančnej politiky či Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR a iných ako aj v hlavnom meste SR, kde v tomto roku založili Metropolitný inštitút Bratislava,” ďalej v dôvodovej správe.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj