Bratislava 14. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Bratislava plánuje vytvoriť nájomné byty zatiaľ v štyroch mestských častiach – v Rači, Petržalke, Dúbravke a Ružinove. Tvorba takýchto bytov má pomôcť vyriešiť problém s nedostatkom nájomných bytov v hlavnom meste. Urbanistická štúdia ich umiestnenia na území Bratislavy, ktorú magistrát zverejnil na internetovej stránke hlavného mesta, má za cieľ zmapovať súčasný stav a overiť urbanistickú koncepciu vybraných lokalít. Verejnosť ju môže pripomienkovať do 31. januára 2020

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Matúš Vallo

Okrem zmapovania súčasného stavu a vybraných lokalít má urbanistická štúdia vyhodnotiť vhodnosť lokalít pre výstavbu bytov najmä vzhľadom na dostupnosť základnej a vyššej občianskej vybavenosti, dopravné pripojenie, dostupnosti verejnej osobnej dopravy, existenciu peších a cyklistických trás, verejného priestoru a technickej vybavenosti. Štúdia má taktiež určiť nové podmienky funkčného a priestorového usporiadania lokalít, ktoré vyhovujú kritériám pre umiestňovania bývania vo viacpodlažnej, malopodlažnej a polyfunkčnej obytnej zástavbe.

Bratislava má najmenší počet nájomných bytov zo všetkých hlavných miest Visegrádskej štvorky (V4). Podľa európskej štatistiky chýba Bratislave 40-tisíc bytov. Plánujú tiež vytvoriť koncepciu s developermi aj finančnými skupinami, aby sa počet nájomných bytov v hlavnom meste zvýšil. „Mesto bude stavať vlastné nájomné byty, môžeme sa stať developermi, máme na to ľudí aj know how,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že do roku 2022 chcú mať rozpracovaných 722 ďalších bytov. Mesto chce výstavbu financovať aj z dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorej by hradili 70 percent nákladov.

Z vyše 204-tisíc bytov v hlavnom meste SR má približne jedno percento štatút nájomných bytov, v absolútnom počte je to asi 2 300 bytov. Tie sú v priamej správe mesta alebo v správe či vlastníctve mestských častí. „Pre porovnanie, Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 percent z celkového počtu bytov v meste. Vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30. rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj