Bratislava 3. decembra 2018 (HSP/Foto:denník N logo)

Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávilo kresťanské Slovensko tento rok včera, 2. decembra, sa začalo pre veriacich štvortýždňové obdobie prípravy a očakávania slávenia sviatku Narodenia Pána. Pri tejto príležitosti biskupi slovenska vydali pastiersky list, ktorý sa čítal vo všetkých kostoloch počas bohoslužieb 

Ilustračná snímka: Logo denníka Denník N

Biskupi pripomenuli, že adventné sviece, ktoré sa týždeň po týždni zapaľujú, symbolizujú svetlo – svetlo sveta, ktoré má ukazovať Božiu cestu. Očakávanie jeho príchodu “tento rok” je zároveň prípravou na jeho druhý príchod na konci čias – teda v čase, keď nastane koniec sveta.

Kresťania majú toto svetlo sveta sprostredkúvať iným, a to tak, že budú bez úhony a vo svätosti pred Bohom. K tomu napomôže spytovanie svedomia a pristupovanie k spovedi. Kresťania týmto svetlom nemajú svietiť zblúdeným ľuďom do očí, aby ich oslepili, ale pod nohy, aby im pomohli kráčať.

Zrejme aj vo svetle súčasných krušných chvíľ vo svete, biskupi naliehajú, aby sme v tomto období upevňovali zväzky lásky a pokoja, neprispievali k rozbrojom, zvadám a hádkam. Nemáme sa nechať vyprovokovať, hoci aj zažijeme príkorie výsmech, či pohŕdanie. Máme prosiť Boha, aby sme na toto všetko reagovali s láskou.

Ďalej sa biskupi prekvapivo dotkli štátnych autorít. Myslia si, že ľudia voči nim majú málo úcty:

“Znepokojene sledujeme, ako sa z našej spoločnosti vytráca úcta. Medziľudské vzťahy za posledné roky zhrubli; na mnohých miestach sa ľudia k druhým chovajú nezdvorilo a sebecky. Žiaľ, tieto spôsoby prenikli do súkromného aj verejného života: dostali sa do politiky, kultúry i médií. Prosíme, vráťme sa k úcte! Začnime každý sám od seba, nepoukazujme na iných. Učme sa k ľuďom pristupovať s trpezlivosťou a láskou. Nie je to ľahké: je to však kresťanská služba, naše povolanie. To, že si niektorí našu láskavosť a slušnosť zamenia so slabosťou, nech nás nevyvedie z miery. Vytrvajme!

V našej spoločnosti silnie vedomie práva na vlastný názor, no bez rešpektu voči akejkoľvek autorite: učiteľovi, lekárovi, policajtovi, sudcovi, predstaviteľovi štátu, kňazovi. Tak ako je jasné, že nositeľ autority sa musí správať na úrovni úradu, ktorý zastáva, musí zostať jasné, že mu prináleží úcta a rešpekt, bez ktorých naša spoločnosť nemôže fungovať.”

Výrazný apel v pastierskom liste patril tiež “nenávistným webom”:

Nenavštevujme webové stránky, ktoré podporujú neznášanlivosť a pohŕdanie druhými. Nepodporujme také stránky! „Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete”, môžeme čítať v starobylom Liste Diognetovi: našou úlohou je spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. Úsilie zjednocovať nám však nebráni svedčiť o evanjeliu a držať sa pravdy o živote, rodine, manželstve, človeku a jeho dôstojnosti. To, že si životom podľa evanjelia vyslúžime nevôľu, nech nikoho neprekvapí. Pripomeňme si, že kresťania sa snažia milovať „aj tých, čo ich nenávidia. Keď im nadávajú, oni žehnajú. Vydané zákony poslúchajú, no svojím životom ľudské zákony prevyšujú!” (List Diognetovi, 2. stor.)

Ktoré weby mali biskupi na mysli? Ako zdôrazňujú, kresťania by sa mali držať právd o živote, rodine, manželstve, človeku a jeho dôstojnosti. A práve nenávistné stránky ako Denník N, či SME tieto oblasti výrazne deformujú a katolíckou cirkvou, ktorá je strážcom týchto právd, otvorene pohŕdajú. Tieto weby ochranu nenarodených detí pred potratom označujú ako vojnu proti ženám, realizáciu ženy v domácnosti ako útlak zo strany mužov a kresťanstva, propagujú sexuálny extrémizmus, gender ideológiu a politiku, ktorá tieto veci presadzuje. Cirkev je ich najväčším nepriateľom. Kresťan, ktorý sa necháva ovládať extrémne liberálnou propagandou takýchto nenávistných stránok, deformuje sám seba a podľa hesla “čím je duša v tele, tým su kresťania vo svete”, viac nebude pre svet svetlom.

Biskupi pripomínajú, že to, čo kresťanstvo hlása, nebude nikdy populárne. “Nesmieme podľahnúť predstave, že nám neostáva iné, než uvoľňovať mravy a rušiť požiadavky náročných predpisov – údajne pre uľahčenie a zlepšenie života. Kresťanská láska má iné smerovanie. Ovládanie žiadostivostí nie je škodlivé, ale prospešné, ba priam nevyhnuté na dobro medziľudských vzťahov”, zdôrazňujú v liste.