Bienále plastiky malého formátu 2022: Diela sú v Záhorskej galérii

Z jedenástich zúčastnených autorov niektorí vystavujú opakovane, niektorí sa vrátili po rokoch. Prevláda mladšia stredná generácia a diela, ktoré boli vytvorené v posledných dvoch - troch rokoch.

Bienále plastiky malého formátu 2022: Diela sú v Záhorskej galérii
Z jedenástich zúčastnených autorov niektorí vystavujú opakovane, niektorí sa vrátili po rokoch. Prevláda mladšia stredná generácia a diela, ktoré boli vytvorené v posledných dvoch - troch rokoch.