Bratislava 22. septembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

Pripravovaná revízia úhrad liekov, ktorá má nadobudnúť platnosť už 1. 10. 2019, môže od októbra priniesť plošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. V prípade, že októbrová kategorizácia vstúpi do platnosti, môže byť v jej dôsledku pacient vystavený neúmerne vysokým doplatkom za lieky, prípadne aj nedostupnosti liekov alebo samotnej liečby

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť alebo nebudú chcieť akceptovať nové doplatky, bude musieť lekár zmeniť už zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Dokonca pri mnohých liekoch, pri konkrétnej dávke, resp. sile lieku, nebude mať pacient na výber liek s nižším alebo nulovým doplatkom,“ hovorí Mgr. Ivan Kraszkó, predseda asociácie generických výrobcov GENAS, ktorá združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku.

„Napríklad ak je referenčný liek stanovený sprej, kapsula, suspenzia alebo naplnená striekačka v najväčšej dávke, nie je možné ju deliť, pričom s delením dávky revízia, tak ako je navrhovaná, v mnohých prípadoch počíta,“ dodáva Kraszkó. Viacerým liekom zo skupiny antipsychotík, onkologík (aj cytostatiká a imunomodulátory), cholekinetík, liekov na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, antiastmatík a iným liekom hrozia vyššie doplatky, ktorým sa nebude možné vyhnúť zámenou lieku v rámci referenčnej skupiny. Toto je v rozpore s deklarovaným záujmom Ministerstva zdravotníctva SR.

„V prípade, že bude revízia úhrad 1. 10. 2019 uvedená do platnosti, dôjde v súlade s publikovanými rozhodnutiami MZ SR pri viac ako 415 liekoch k nárastu doplatkov o viac ako 5 percent, z toho pri 116 liekoch dôjde k nárastu doplatkov o viac ako 50 percent,“ konštatuje Kraszkó. V prípade niektorých skupín liečiv, ktoré boli doteraz bez doplatku, narastú doplatky na desiatky dokonca až na stovky eur (napríklad Ponatinib, Pemetrexed, Bosenton, Filgrastim, Tiapridal, Amisulpirid, Olanzapin, Galantamin), medzi ktorými sú mnohé lieky pre psychiatrických pacientov (deti i dospelých), pre ktorých je zmena liečby veľmi senzitívna a môže spôsobiť dekompenzáciu pacienta.

Asociácia GENAS už od predchádzajúcej novelizácie vyhlášky 435/2011 Z.z., ako aj v pripomienkach k najnovšej úprave vyhlášky, ktorou sa určujú nové úhradové skupiny a ktorá by mala zohľadňovať medicínske hľadisko, dostupnosť liečby, terapeutické indikácie, ako aj štandardnú dávku liečiva v lieku, upozorňuje na riziká, ktoré z nej vyplývajú. Podľa tvrdenia MZ SR v dôvodovej správe by úhradové skupiny mali byť zostavené tak, aby pacient mohol bez medicínskych obmedzení prejsť z jedného lieku na iný, podľa terapeutickej indikácie lieku uvedenej v súhrne  charakteristických vlastností lieku.

Opak je však pravdou a napriek týmto deklarovaným princípom MZ SR ani pri ostatnej revízii neberie do úvahy medicínske hľadisko. „V rámci revízie sú do jednej referenčnej skupiny zaradené lieky na rôzne ochorenia a revízia nerešpektuje ani špecifické formy podania liekov. Z tohto pohľadu nemôžu byť lieky v jednotlivých úhradových skupinách považované z medicínskeho hľadiska za zameniteľné,“ upozorňuje Ivan Kraszkó.

Ministerstvo zdravotníctva mení svoju rozhodovaciu prax v pravidlách revízie úhrad a úhradu znižuje (napríklad čisto matematickým zaokrúhlením) bez vnímania širšieho kontextu aj tam, kde podľa platnej legislatívy má zostať liek bez doplatku pacienta. Tento postup nie je v súlade s platnou legislatívou a napriek v minulosti deklarovanej snahe MZ SR vytvárať jasné a predvídateľné podmienky ako pre farmaceutické firmy, tak aj pre platcov, sa nepredvídateľnosť prostredia neustále zvyšuje. Výrobca tak nevie predvídať konanie MZ SR, ani následne konať a ochrániť pacienta, nakoľko mu to zákon a stanovené lehoty neumožňujú.

Novelizácia úhrad prinesie podľa GENAS ďalšie výrazné znižovanie už tak nízkych úhrad generických liekov poisťovňami. Z dôvodu výrobných nákladov môžu mnohé firmy úplne ukončiť výrobu pre slovenský trh. Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý a navyše, ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť aj na iný typ liečby.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj